Almindelige hensyn ved disponering over bevillinger

Budgetvejledningen, punkt 2.2.3

Det gælder i almindelighed, at bevillinger skal disponeres med henblik på at opnå det formål, hvortil de er givet, og at der ved disponeringen skal vises skyldige økonomiske hensyn.