Garantier og statsforskrivninger

Budgetvejledningen, punkt 2.2.15

Garantier og statsforskrivninger kan udstedes med hjemmel i lov, herunder tekstanmærkning. Om indfrielse af garantier og statsforskrivninger henvises til punkt 2.4.2 Indfrielse af garantier og statsforskrivninger.

Statslige udlån kan kun foretages, hvis der er tilvejebragt særlig hjemmel hertil. Administrationen varetages af Statens Administration.