Udlæg

Budgetvejledningen, punkt 2.2.14

Hvor der ikke er tilvejebragt hjemmel i særlig bevillingsbestemmelse i anmærkningerne, kan der kun lægges beløb ud for anden statslig, kommunal eller regional myndighed, herunder for statsfinansierede selvejende institutioner.