Udlæg

Budgetvejledningen, punkt 2.2.14

Hvor der ikke er tilvejebragt særlig hjemmel, kan der kun foretages udlæg for anden statslig, kommunal eller regional myndighed.