Forudbetaling eller betalingshenstand samt udlæg

Budgetvejledningen, punkt 2.2.13

Det bør tilstræbes, at der ikke er væsentlige tidsmæssige forskydninger, mellem det tidspunkt hvor en udgift afholdes, og udbetalingen, og mellem det tidspunkt hvor en indtægt modtages, og indbetalingen. Hjemmel til forudbetaling opnås ved særlig bevillingsbestemmelse.

Nærmere retningslinjer vedrørende udbetaling af tilskud fremgår af Økonomistyrelsens Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, der er optaget i ØAV. I vejledningen kan der fastsættes obligatoriske fællesregler for administration af tilskud i statslige ansøgningspuljer.