Forudbetaling eller betalingshenstand samt udlæg

Budgetvejledningen, punkt 2.2.13

Hvis der ikke er tilvejebragt særlig hjemmel, herunder ved EU-regulering, til forudbetaling eller betalingshenstand, bør det tilstræbes, at der ikke er væsentlige tidsmæssige forskydninger mellem det tidspunkt, hvor en udgift afholdes, og udbetalingen, og mellem det tidspunkt, hvor en indtægt modtages, og indbetalingen.