Indledning

Budgetvejledningen, punkt 2.1

I kapitel 2 fastsættes:

  • De almindelige regler om bevillingsmæssige dispositioner
  • Disponeringsregler om personale og personaleudgifter
  • Særlige disponeringsregler for de enkelte bevillingstyper

De almindelige regler om bevillingsmæssige dispositioner er opdelt i følgende tre kategorier:

Disponeringsreglerne for de enkelte bevillingstyper er knyttet til følgende syv bevillingstyper:

Det fremgår af finansloven (punkt B, bevillinger), hvilken bevillingstype en bevilling er henført under, idet bevillingstypen er anført efter hovedkontobetegnelsen. Hvis ingen bevillingstype er anført, er der tale om en bevilling af typen anden bevilling.

De almindelige disponeringsregler gælder for alle syv bevillingstyper med de fravigelser, der gælder for den pågældende bevillingstype.