Bevillingsregler

Der er på disse sider samlet en beskrivelse af bevillingssystemets grundlæggende opbygning samt en beskrivelse af de rammestyringsprincipper, der danner udgangspunkt for den statslige udgiftsopfølgning.

Endvidere findes en beskrivelse af processerne omkring finanslovudarbejdelsen, herunder samspillet mellem aktørerne indenfor bevillings- og regnskabssystemet.

Herudover indeholder siderne selve disponeringsreglerne i Budgetvejledningen 2021.