Værktøj til revisionsbemærkninger

Økonomistyrelsen har udviklet et værktøj, der kan hjælpe med at skabe overblik over revisionsbemærkninger og øvrige risici.

Formålet med værktøjet er at understøtte, at ministerier og institutioner har overblik over revisionsbemærkninger og øvrige risici. Værktøjet samler data ét sted, minimerer mængden af dobbeltarbejde og giver mulighed for en overskuelig ledelsesmæssig afrapportering. Værktøjet er ikke normerende og skal alene ses som inspiration til arbejdet med at skabe overblik over revisionsbemærkninger og øvrige risici.

Værktøjet er udarbejdet i et Excel format, som gør det muligt at tilpasse det til lokale behov. Der er udarbejdet to versioner af værktøjet. Den ene version er tiltænkt institutionernes interne arbejde med revisionsbemærkninger og øvrige risici, mens den anden version er tiltænkt tilsynet med underliggende institutioner. I sidstnævnte version er det derfor muligt at tilføje den underliggende institutions navn, herudover er de to versioner ens.

Værktøjet består af:

  1. En forside med et inputskema til indberetning af hhv. revisionsbemærkninger og øvrige risici
  2. En log til at skabe overblik over revisionsbemærkninger og en log til risikostyring
  3. Et visuelt overblik over udvalgte nøgledata og KPI’er for hhv. revisionsbemærkninger og øvrige risici, som kan anvendes til ledelsesrapportering

Opbygning af værktøj