Kompetenceudvikling om intern kontrol, tilsyn og risikostyring

Ønsker du at styrke dine kompetencer om intern kontrol og risikostyring, kan du her få et overblik over de kurser som Økonomistyrelsen tilbyder.

Økonomistyrelsen tilbyder en række kompetenceudviklingstilbud til ledere og medarbejdere i staten om intern kontrol og risikostyring. Det drejer sig om både e-læringskurser for ledere, samt specialistkurser for medarbejdere i intern finansiel kontrol og risikostyring. Formålet er at styrke viden og kompetencer til at sikre et effektivt internt kontrolmiljø i staten.

Overblik over kompetenceudviklingstilbud

Læs mere om de enkelte kurser herunder.

Kurset er udviklet til statslige topledere og har til formål at understøtte topledere med den nødvendige viden om roller og ansvar i forhold til at sikre et godt kontrolmiljø i de statslige institutioner. Kurset er relevant for afdelingschefer, direktører, vicedirektører og tilsvarende ledelsesniveauer i staten. 

Link til Campus (med Statens-it) 

Link til Campus (uden Statens-it) 

Eller søg på "intern kontrol til topledere" i Campus.

E-læringskurset er til dig, der er kontorchef, teamleder, enhedschef eller lignende - uanset fagområde. Kurset introducerer til de vigtigste emner inden for intern kontrol og giver dig overblik over ansvaret i dit kontor. 

Find kurset her: 

Link til Campus (med Statens-it)

Link til Campus (uden Statens-it) 

Eller søg på "intern kontrol for ledere" i Campus

Kurset i intern finansiel kontrol er for dig, der arbejder i en økonomifunktion og har brug for en dybere viden om intern finansiel kontrol. Kurset klæder dig på til at designe og vedligeholde et effektivt finansielt kontrolmiljø, og at kunne udføre og rapportere på finansielle kontroller.

Læs mere om kurset her

Kurset i risikostyring er for dig, der arbejder i en stabsfunktion, fx et direktionssekretariat, en økonomifunktion mv., eller arbejder som generalist i en faglig enhed. Kurset i risikostyring er for dig, der arbejder i en stabsfunktion, fx et direktionssekretariat, en økonomifunktion mv., eller arbejder som generalist i en faglig enhed.

Læs mere om kurset her