Vejledning om intern finansiel kontrol

I denne vejledning beskrives de gældende regler for intern finansiel kontrol og en fremgangsmåde for, hvordan den enkelte institution opbygger et effektivt internt kontrolsystem ift. de finansielle processer.

Vejledningen henvender sig til ledere i alle statslige institutioner, herunder ledelsen i alle departementer, ift. af beskrive ledelsens ansvar for at sikre overholdelse af de gældende regler. Ledelsen skal desuden sikre, at der er etableret et tilsyn med overholdelse af reglerne, der tager hensyn til væsentlighed og risiko.

I vejledningen beskrives, hvordan et internt kontrolsystem kan udvikles og vedligeholdes. Tilrettelæggelsen i den enkelte institution skal tilpasses de individuelle forhold. Vejledningen beskriver, hvordan opgaven kan gribes an og tilbyder konkrete redskaber til at udvikle kontrolsystemet.

Læs mere i Vejledningen om intern finansiel kontrol.

Find konkrete redskaber til at udvikle kontrolsystemet.