Intern kontrol og fællesstatslige it-systemer

Økonomistyrelsen stiller en række it-systemer til rådighed for statslige institutioner til administration, budget- og regnskabsførelse. Ved indkøb og udvikling af disse it-systemer søger Økonomistyrelsen at understøtte en forsvarlig digital tilrettelæggelse med de rette sikkerhedsmæssige hensyn.

Det er den enkelte institutions ansvar at systemerne implementeres og anvendes ud fra gældenden krav og regler. For hvert system er der udarbejdet servicebeskrivelser, som beskriver opgaver- og ansvarsfordeling mellem Økonomistyrelsen og institutionerne, herunder hvilke kontroller Økonomistyrelsen sikrer gennemført. Læs mere om servicebeskrivelserne.

Økonomistyrelsen har udarbejdet nyt vejledningsmateriale om særlig kontrol af brugerrettigheder tildelt på tværs af it-systemer. Derudoverer er der udarbejdet gode råd til løsningsarkitektur ved indkøb af (ikke-fællesstatslige) betalingsafledende systemer ift. intern kontrol. Læs mere og find vejledningsmaterialet her.