Finansår 2013

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2013

Der er i foråret 2014 foretaget en gennemgang af projektoversigten samt en række korrektioner. Der henvises derfor til projektoversigt 2014 med oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2013-2018 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2014.

Projektoversigt 2014 (pdf)

Aftale for 2013

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2013 (pdf)

Akkumuleret satspuljeramme og beregning af satspuljen for 2013

Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. Oversigten viser de beløb (inkl. gennemførte puljekorrektioner), som er tilført satspuljen i perioden frem til og med finansåret samt den opgjorte satsreguleringspulje for finansåret.

Akkumuleret satspuljeramme for 2013 (pdf)

Beregning af satspuljen for 2013 (pdf)

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2011 samt beregnet puljebeløb i 2013

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Puljebeløbet beregnes som en procentdel af summen af de opgjorte udgifter til satsregulerede indkomstoverførsler.

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2011 samt beregnet puljebeløb for 2013 (pdf)