Finansår 2012

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2012

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2011-2016 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2012. Efterfølgende korrektioner af projektoplysninger er ikke indarbejdet i projektoversigten.

Projektoversigt 2012 (pdf)

Aftale for 2012

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 (pdf)

Akkumuleret satspuljeramme og beregning af satspuljen for 2012

Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. Oversigten viser de beløb (inkl. gennemførte puljekorrektioner), som er tilført satspuljen i perioden frem til og med finansåret samt den opgjorte satsreguleringspulje for finansåret.

Akkumuleret puljeramme 2012 (pdf)

Beregning af satspuljen for 2012 (pdf)

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2010 samt beregnet puljebeløb i 2012

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Puljebeløbet beregnes som en procentdel af summen af de opgjorte udgifter til satsregulerede indkomstoverførsler.

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2010 samt beregnet puljebeløb for 2012 (pdf)