Finansår 2011

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2011

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2010-2015 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2011. Efterfølgende korrektioner af projektoplysninger er ikke indarbejdet i projektoversigten.

Projektoversigt 2011 (pdf)

Aftale for 2011

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 (pdf)

Beregning af satspuljen for 2011

Beregning af satspuljen for 2011 (pdf)

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2009 samt beregnet puljebeløb i 2011

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. 

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2009 samt beregnet puljebeløb for 2011 (pdf)