Finansår 2010

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2010

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2009-2014 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2010. Efterfølgende korrektioner af projektoplysninger er ikke indarbejdet i projektoversigten.

Projektoversigt 2010 (pdf)

Aftale for 2010

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 (pdf)

Beregning af satspuljen for 2010

Beregning af satspuljen for 2010 (pdf)

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2008 samt beregnet puljebeløb i 2010

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. 

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2008 samt beregnet puljebeløb for 2010 (pdf)