Finansår 2009

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2009

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2008-2013 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2009. Efterfølgende korrektioner af projektoplysninger er ikke indarbejdet i projektoversigten.

Projektoversigt 2009 (pdf)

Aftale for 2009

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 (pdf)

Beregning af satspuljen for 2009

Beregning af satspuljen for 2009 (pdf)

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2007 samt beregnet puljebeløb i 2009

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. 

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2007 samt beregnet puljebeløb 2009 (pdf)