Finansår 2008

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2008

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2007-2012 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2008. Efterfølgende korrektioner af projektoplysninger er ikke indarbejdet i projektoversigten.

Projektoversigt over 2008 (pdf)

Aftale for 2008

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2008 (pdf)

Beregning af satspuljen for 2008

Beregning af satspuljen for 2008 (pdf)

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2006 samt beregnet puljebeløb i 2008

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. 

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2006 samt beregnet puljebeløb for 2008 (pdf)