Finansår 2007

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2007

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2006-2011 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2007. Efterfølgende korrektioner af projektoplysninger er ikke indarbejdet i projektoversigten.

Projektoversigt for 2007 (pdf)

Aftale for 2007

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2007 (pdf)

Beregning af satspuljen for 2007

Beregning af satspuljen for 2007 (pdf)

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2005 samt beregnet puljebeløb i 2007

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. 

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2005 samt beregnet puljebeløb for 2007 (pdf)