Finansår 2006

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2006

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2005-2010 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2006. Efterfølgende korrektioner af projektoplysninger er ikke indarbejdet i projektoversigten.

Projektoversigt 2006 (pdf)

Aftale for 2006

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2006 (pdf)

Beregning af satspuljen for 2006

Beregning af satspuljen for 2006 (pdf)

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2004 samt beregnet puljebeløb i 2006

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. 

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2004 samt beregnet puljebeløb i 2006 (pdf)