Finansår 2005

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2005

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2004-2009 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2005. Efterfølgende korrektioner af projektoplysninger er ikke indarbejdet i projektoversigten.

Projektoversigt 2005 (pdf)

Aftale for 2005

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 (pdf)

Beregning af satspuljen for 2005

Beregning af satspuljen for 2005 (pdf)

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2003 samt beregnet puljebeløb i 2005

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. 

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2003 samt beregnet puljebeløb for 2005 (pdf)