Finansår 2004

Her findes udmøntningsaftalen for finansåret samt satspuljeopgørelser og projektoversigt for finansåret.

Projektoversigt 2004

Oversigt over aktuelle satspuljebevillinger i årene 2003-2008 fra alle udmøntningsaftaler til og med finansår 2004. Efterfølgende korrektioner af projektoplysninger er ikke indarbejdet i projektoversigten.

Projektoversigt 2004 (pdf)

Aftale for 2004

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2004 (pdf)

Beregning af satspuljen for 2004

Beregning af satspuljen for 2004 (pdf)

Oversigt over regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2002 samt beregnet puljebeløb i 2004

Oversigten indeholder regnskabstal for de satsregulerede indkomstoverførsler, som i henhold til den for finansåret gældende bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten mv. indgår i beregningsgrundlaget for finansårets puljebeløb. Der bliver hvert år beregnet et puljebeløb på maksimalt 0,3 pct. af de samlede offentlige udgifter til satsregulerede overførselsindkomster i året 2 år forud for finansåret. Beløbet bliver tillagt satspuljen, hvis ændringen i årslønnen 2 år forud for finansåret er højere end 2,0 pct. 

Regnskabstal for satsregulerede indkomstoverførsler i 2002 samt beregnet puljebeløb for 2004 (pdf)