Finansår 1993-2003

For finansår 1993-2003 er der ikke publiceret satspuljeopgørelser og projektoversigter.

Oplysninger om årlige aftaler om udmøntning af satspuljen kan findes nedenfor:

Satspuljeaftale for 2003 (pdf)

Satspuljeaftale for 2002 (pdf)

Udmøntning af satspuljen på ÆFFL 2001 (pdf)

Satspuljeaftale for 2000 (pdf)

Udmøntning af satspuljen på ÆFFL 1999 (pdf)

Udmøntning af satspuljen på ÆFFL 1998 (pdf)

Udmøntning af satspuljen på ÆFFL 1997 (pdf)

Udmøntning af satspuljen på ÆFFL 1996 (pdf)

Udmøntning af satspuljen på FL 1995 (pdf)

Udmøntning af satspuljen på FL 1994 (pdf)

Udmøntning af satspuljen på FL 1993 (pdf)