Rammedefinitioner

De statslige udgifter omfatter tre forskellige overordnede rammer og budgetter - en driftsramme, et overførselsbudget og et anlægsbudget.

Sammenhæng mellem udgiftsrammerne og de på finansloven anvendte bevillingstyper fremgår af nedenstående oversigt.

 

 

Bevillingstype

Udgiftstype (eksempler)

Driftsrammen

- lønsumsrammen

Driftsbevilling

Statsvirksomhed

Anden bevilling

 

- Lønninger

- Køb og salg af varer og tjenester

Overførselsbudgettet

- budgetteringsrammen

Lovbunden bevilling

Reservationsbevilling

Anden bevilling

- Indkomstoverførsler

- Erhvervstilskud

- Udlandsbistand (Internationale overførsler)

- Bloktilskud til kommuner

Anlægsbudgettet

Anlægsbevilling

Anden bevilling

- Anlægsudgifter

- Investeringstilskud

Uden for rammesystemet og budgetter Anden bevilling

- Renter af statsgæld

- EU-bidrag

- Børnefamilieydelse