Specifikation af indtægter

Specifikation af indtægter på bevillingslovene.

For omkostningsbaserede bevillinger skal der under hver hovedkonto opføres en oversigt med en specifikation af indtægter. Oversigten er automatisk generet i SB-systemet.

Se eksempel på specifikation af indtægter