Finansieringsoversigten

Læs nærmere om opstilling af finansieringsoversigten på bevillingslovene.

Finansieringsoversigten anvendes for de omkostningsbaserede bevillinger, dvs. for driftsbevillinger og statsvirksomheder, og indeholder oplysninger om finansieringen af institutionens aktiver, egenkapital og låneramme. Finansieringsoversigten vises for den virksomhedsbærende hovedkonto og de tilknyttede hovedkonti.

Oversigten indeholder en specifikation af egenkapitalen og dens sammensætning. Den samlede akkumulerede gæld for den virksomhedsbærende hovedkonto, specificeret på den langfristede gæld, den kortfristede gæld samt lånerammen, samt udnyttelse heraf.

Egenkapitalen skal opdeles på reguleret egenkapital og overført overskud.

Den langfristede gæld indeholder oplysninger om værdien af alle færdiggjorte aktiver, der skal være lig med den langfristede gæld under likviditetsordningen.

Udover sondring mellem de forskellige gældstyper, vises den samlede låneramme, hvorved der opnås et overblik over i hvor høj grad, lånerammen udnyttes (udnyttelsesgraden)

Se eksempel på finansieringsoversigt