Budgetoverslag

Læs nærmere om sammenhæng mellem budgetoverslag og finanslovforslag.

Finanslovforslaget indeholder dels forslag til budget for det kommende finansår, dels budgetoverslag for de følgende tre finansår.

Budgetoverslagene er ikke bindende, ligesom de ikke skaber hjemmel for dispositioner. Deres funktion er at angive de udgiftsmæssige konsekvenser på længere sigt af igangværende og planlagte aktiviteter. De giver således mulighed for en vurdering af de udviklingstendenser, der danner grundlag for fastlæggelsen af udgiftspolitikken.

Når udarbejdelsen af budgetforslaget for et bestemt finansår påbegyndes, har der allerede tre gange været udarbejdet budgetoverslag for dette finansår.