Oplysninger om ressourceforbrug

Læs nærmere om oversigter på anmærkningerne om ressourceforbrug.

I anmærkningerne til den enkelte hovedkonto skal optræde en beskrivelse af ressourceforbruget på de enkelte hovedkonti.

Beskrivelsen foretages ved anvendelse af følgende oversigter:

 • Budgetoversigt 
 • Budgetspecifikation
 • Budgetoverslag
 • Videreførselsoversigt
 • Opgaver og mål          
 • Specifikation af udgifter på opgaver 
 • Specifikation af indtægter 
 • Personaleoversigt 
 • Personaleoplysningsskema 
 • Finansieringsoversigt 
 • Investeringsskema 
 • Anlægsoversigt 
 • Anlægsskema

Nedenfor er gennemgået hvorledes de enkelte oversigter opstilles og hvad de skal indeholde.

Hvilke af ovennævnte oversigter der skal medtages under de enkelte hovedkonti afhænger af hovedkontoens bevillingstype. Læs den nærmere beskrivelse heraf under Bevillingstyper.