Finanslovens tekst

Læs nærmere om hvorledes finanslovens tekst opstilles.

Finanslovens tekst

I finanslovens tekst er hver paragraf opdelt i tre afsnit:

  • A. Oversigter
  • B. Bevillinger
  • C. Tekstanmærkninger

Oversigter

Oversigter viser en realøkonomisk opgørelse af summen af indtægter og udgifter på hovedkontiene på ministerområdet.

Bevillinger

Bevillinger viser dispositionsmulighederne på hovedkontiene, hvilket vil sige inklusiv "forbrug af reserveret bevilling" og "årets resultat".

Tekstanmærkninger

Tekstanmærkninger er egentlige lovbestemmelser, der indgår i finansloven. D

Læs mere om tekstanmærkninger.

Læs mere om anmærkninger til tekstanmærkninger.