Statsvirksomhed

Læs nærmere om opstilling af anmærkninger til bevillingstypen statsvirksomhed.

Til hovedkonti med bevillingstypen statsvirksomhed indledes anmærkningerne med en beskrivelse af formålet med bevillingen og dens anvendelse. Denne beskrivelse skal have overskriften "hovedformål og lovgrundlag og indeholde oplysninger om hvilke driftsaktiviteter, der finansieres af bevillingerne på kontoen, samt i øvrigt de oplysninger om lovgrundlag, særlige hjemler mv., der er beskrevet i Anmærkninger til hovedkonti: Anvendelse, hjemler mv.

Anmærkningerne til statsvirksomhed er de samme som ved driftsbevillinger og indeholder følgende elementer:

  1. Særlige bevillingsbestemmelser
  2. Budgetspecifikation
  3. Videreførselsoversigt
  4. Hovedformål og lovgrundlag
  5. Opgaver og mål
  6. Specifikation af udgifter pr. opgave
  7. Specifikation af indtægter
  8. Personaleoplysningsskema
  9. Finansieringsoversigt
  10. Investeringsskema

Beskrivelsen af indholdet af de enkelte oversigter er nærmere gennemgået under Oplysninger om ressourceforbrug.