Ændringsforslagets tekst

Læs nærmere om opstilling af ændringsforslagets tekst.

Når ændringsforslagstransaktionerne er indrapporteret til Statens Budgetsystem, vil punktet "A.Oversigter" blive dannet automatisk. Se eksempel på "A. Oversigter". 

I bevillingsoversigten (link) bliver ændringsforslagene listet med udgangspunkt i paragraffens aktivitets- og hovedområder.

Budgetsystemet genererer ligeledes afsnittet "B. Bevillinger" automatisk på baggrund af de foretagne indrapporteringer. Se eksempel på "B. Bevillinger".

For hvert ændringsforslag vises først den pågældende konto på finanslovforslaget, med angivelse af beløb i henholdsvis udgift- og indtægtskolonnen. "F" angiver, at der er tale om beløb, der fremgår af finanslovforslaget, dog med undtagelsen nedenfor vedrørende oprettelse af nye konti.

I den følgende linie angives, at ændringsforslaget fremsættes af finansministeren. Alle regeringens ændringsforslag fremsættes af finansministeren, men for partiernes ændringsforslag, der opstilles på samme måde, vil forslagspartiet være nævnt her. Ud for bevillingstallet står der "ÆF". Det angiver, at der er tale om et ændringsforslag til den pågældende hovedkonto på finanslovforslaget.

I den næste linie er ændringsforslagets korte følgetekst ("stikordsteksten") optrykt. Denne tekst optrykkes endvidere på Folketingets afstemningslister. Af hensyn til Folketingets arbejde med ændringsforslagene er det vigtigt, at stikordsteksten formuleres retvisende og korrekt.

I tilfælde, hvor ændringsforslaget indebærer, at der oprettes en ny hovedkonto, vil der efter "Af finansministeren" stå "(ny konto)", og i stedet for "ÆF" vil der stå "F", da der lovteknisk er tale om et nyt bevillingsforslag, og ikke et ændringsforslag til en allerede foreslået bevilling.

I tilfælde hvor kontoteksten ønskes ændret, skal der stilles et ændringsforslag, hvor transaktionsteksten til ændringsforslaget skal lyde "Kontoen affattes således: '...'". I disse tilfælde skal ændringsforslaget fremsættes med den på finanslovforslaget opførte kontotekst. Det eneste tilfælde, hvor kontoteksten kan ændres, - uden der skal stilles ændringsforslag herom, er når kontoen omfattes af en ny tekstanmærkning. 

Når der alene stilles ændringsforslag om ændret anvendelse af bevillingen i forhold til finanslovforslaget, skal dette fremgå af følgeteksten. I beløbskolonnen angives "-" ud for "ÆF",

I tilfælde, hvor konti nedlægges, eller hvor konti flyttes helt eller delvist, skal dette fremgår af beskrivelsen.

Ændringsforslag vedrørende tekstanmærkninger anføres til sidst. Er der tale om en ny tekstanmærkning, skal dette fremgå. Det skal bemærkes, at der er forskel på opstillingen af forskellige ændringsforslag til tekstanmærkninger, afhængig af om det er en ny tekstanmærkning, eller om det er en ændring til en eksisterende tekstanmærkning. Der henvises til Ændringsforslag til tekstanmærkninger.

Eksempel på ændringsforslag om en ny konto:

Se eksempel konto 14.11.76

Eksempel på ændringsforslag om ændret hovedkontotekst

Se eksempel konto 17.11.09.

Eksempel på ændringsforslag om teknisk korrektion:

 Se eksempel konto 14.72.02.

Eksempel på en hovedkonto, der nedlægges:

Se eksempel konto 35.11.03.