Indeks

Læs nærmere om indeks til brug for regulering af ministeriernes rammer.

Til brug ved reguleringen af ministeriets rammer samt til brug ved regulering af anlægsprojekter og anlægsaktiver anvendes et række særskilte indeks.