Vejledninger til grundbudget og udgiftsopfølgning

Økonomistyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til at understøtte de statslige institutioner i deres arbejde med grundbudgetter og udgiftsopfølgninger.

Vejledninger og cirkulære

I de to vejledninger til grundbudgetnotat for henholdsvis ministeransvarsområdet som helhed og for den enkelte virksomhed kan du læse mere om, hvordan du laver et grundbudgetnotat.

Læs vejledningen til grundbudgetnotat – koncernfælles
Læs vejledningen til grundbudgetnotat – virksomheder

I vejledningerne til udgiftsopfølgning 1-3 og 4 i staten kan du læse mere om konceptet for de kvartalsvise udgiftsopfølgninger, som skal sendes til Finansministeriet.

Læs vejledningen til udgiftsopfølgning 1-3 i staten
Læs vejledningen til udgiftsopfølgning 4 i staten

I ’vejledning til overførsel af tabeller og figurer’ kan du læse, hvordan du via et konverteringsværktøj kan overføre tabeller og figurer til Moderniseringsstyrelsens skabelon til grundbudgetnotater.

Læs vejledningen til overførsel af tabeller og figurer - grundbudgetnotat

I ’vejledning til eksport af tabeller og figurer’ kan du læse, hvordan du via et konverteringsværktøj kan eksportere tabeller og figurer til Moderniseringsstyrelsens skabelon til udgiftsopfølgninger.

Læs vejledningen til eksport af tabeller og figurer - udgiftsopfølgning

I vejledningen til budgettering og budget- og regnskabsopfølgning finder du en grundig introduktion til indholdet i kravene til økonomistyring fra 2013. Vejledningen blev opdateret i november 2015.

Læs vejledningen til budgettering og budget- og regnskabsopfølgning

Vejledningen til en systemunderstøttet udgiftsopfølgning beskriver bl.a. indlæsning i Statens Koncernsystem (SKS), rapportudtræk og konvertering samt udarbejdelse og systemunderstøttelse af tabeller og kommentarbokse til afvigelser.

Læs vejledningen til en systemunderstøttet udgiftsopfølgning

I "cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning" kan du bl.a. læse, hvilke hovedkonti på finansloven der skal udarbejdes grundbudget for.

Læs cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning

Videovejledning

I nedenstående video kan du se, hvordan du systemunderstøttet kan få udgiftsopfølgningtabellerne fra Statens Koncern System ind i udgiftsopfølgningsskabelonen i Word.


Kontakt dit ministerområdes kontaktperson

Hvis du har spørgsmål, der ikke behandles i vejledningerne, er du velkommen til at rette henvendelse til kontaktpersonen for dit ministerområde.

Find din kontaktperson her