Værktøjer til grundbudget og udgiftsopfølgning

Økonomistyrelsen har udarbejdet en række værktøjer til at understøtte de statslige institutioner i deres arbejde med grundbudgetter og udgiftsopfølgninger.

Værktøjer, skabeloner mm.

Nedenstående skabeloner i word-format til grundbudgetnotatet skal din institution anvende ved udarbejdelsen af grundbudgetnotater.

Hent skabelonen til grundbudgetnotat - koncernfælles
Hent skabelonen til grundbudgetnotat - virksomheder

Nedenstående skabeloner i word-format er til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger, som skal sendes til Finansministeriet. Heri finder du bl.a. de bokse og tabeller, som ikke kan genereres automatisk fra Statens Koncernsystem (SKS) eller via excel-redskaberne.

 

Hent skabelon til UO3 for 2021

Hent skabelonen til udgiftsopfølgning 4 i staten

Prognoseindlæsningsarket skal du anvende, når du skal indlæse grundbudgetter eller prognoser i SKS.

Hent prognoseindlæsningsark til indlæsning i SKS (xlsm)

Nedenstående konverteringsværktøjer samler og formaterer tabeller og rapporter fra SKS i forbindelse med udarbejdelse af grundbudgetnotater. Herudover er det muligt at overføre tabeller til Word ved hjælp af konverteringsværktøjet.

Hent konverteringsværktøj til grundbudgetnotater - koncernfælles (xlsm)
Hent konverteringsværktøj til grundbudgetnotater - virksomheder (xlsm)

Med nedenstående konverteringsværktøj kan du både importere tabeller og figurer fra SKS og eksportere dem igen til Økonomistyrelsens skabeloner til udgiftsopfølgninger.

Hent konverteringsværktøj til udgiftsopfølgning (xlsm)

Videovejledning i konverteringsværktøjet: 

Indtastningsdokumentet til afvigelsesforklaringer kan anvendes til at understøtte processen med at udarbejde og opsamle afvigelsesforklaringer.

Hent indtastningsdokumentet til afvigelsesforklaringer

Økonomistyrelsen har udarbejdet excel-redskaber til generering af tabeller til afvigelsesforklaringer, som skal anvendes i udgiftsopfølgningen.

Der er udarbejdet redskaber til delloft for driftsudgifter, delloft for indkomstoverførsler og for anlægsrammen. Du kan vælge mellem to versioner afhængig af, om du har 2003 eller 2007/2010 versionen af Microsoft Office-pakken.

Delloft for driftsudgifter:

Hent 2007-versionen: Tabeller til afvigelser – delloft for driftsudgifter
Hent 2003-versionen: Tabeller til afvigelser – delloft for driftsudgifter

Delloft for indkomstoverførsler:

Hent 2007-versionen: Tabeller til afvigelser – delloft for indkomstoverførsler
Hent 2003-versionen: Tabeller til afvigelser – delloft for indkomstoverførsler

Anlægsramme:

Hent 2007-versionen: Tabeller til afvigelser – anlæg
Hent 2003-versionen: Tabeller til afvigelser – anlæg

Kontakt dit ministerområdes kontaktperson

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til kontaktpersonen for dit ministerområde.

Find din kontaktperson her