Nyt koncept for udgiftsopfølgning

Økonomistyrelsen har igangsat en revidering af udgiftsopfølningskonceptet

Siden 2013 har ministerier gennemført kvartalvise udgiftsopfølgninger til Finansministeriet. Formålet med udgiftsopfølgninger er bl.a. at sikre opfølgning på overholdelse af de statslige udgiftslofter og understøtte god økonomistyring i statslige institutioner.
Revideringen af udgiftsopfølgningskonceptet har som overordnet formål at skabe øget værdi af udgiftsopfølgningen i hele styringskæden. Styringskæden går fra den lokale budgetansvarlige, til den institutionsansvarlige, koncernansvarlige og videre over til Økonomistyrelsen og Finansministeriets departement.

Projektet består af tre faser:

  1. Udvikling
  2. Test
  3. Implementering

I hver fase holdes fokus på a) forenkling, b) automatisering og c) værdiskabelse i styringskæden. Udgiftsopfølgningskonceptet består i dag af et notat på op til 60-80 sider inkl. bilag. Fremadrettet bliver notatet erstattet af dels Power BI rapporter, der fremstiller data fra Statens Budgetsystem (SBS), Statens Bevillingslovsystem (SB) og Statens Koncernsystem (SKS). Rapporterne understøttes af en ledelsesberetning, som redegør for væsentlige udgifts- og prognoseudviklinger på ministerområdet. Dette vil både forenkle og automatisere udgiftsopfølgningerne.

Det nye koncept for udgiftsopfølgning træder i kraft pr. 1. udgiftsopfølgning 2022. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med mere information frem mod UO1, herunder nye vejledninger.