Midlertidig bevillingslov

Såfremt en finanslov undtagelsesvis ikke kan vedtages inden finansårets begyndelse, skal regeringen i henhold til grundloven fremsætte forslag til midlertidig bevillingslov for det kommende finansår.

Den midlertidige bevillingslov skal sikre, at statens aktiviteter kan fortsætte uforstyrret, indtil en finanslov er vedtaget.