Finansloven

Efter finanslovens vedtagelse bekendtgøres den vedtagne finanslov i Lovtidende B inden finansårets start.

Endvidere udsendes ajourførte anmærkninger, som afspejler den vedtagne finanslov. Lovteksten og tilhørende anmærkninger og specifikationer er heri samlet under hver enkelt paragraf. De ajourførte anmærkninger tjener som et praktisk arbejdsredskab for statsforvaltningen i forbindelse med bevillingsadministrationen.

Den ajourførte finanslov udgives dels som en publikation i fire bind, dels som ministerhæfter. Ministerhæfterne indeholder tekst og anmærkninger for et ministerområde.

Selve reglerne for opstilling af finansloven er nærmere beskrevet under 'Finanslovens tekst og anmærkninger'