Finanslov 2021

Finanslovforslaget for 2021 er fremsat i Folketinget den 31. august 2020.

Finansloven udgør grundlaget for ministerier og styrelsers disponering af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2021.

Du kan se finansministerens præsentation og læse om regeringens prioriteringer her.

Du kan finde den samlede finanslov eller separate afsnit for de enkelte ministerier her. På siden kan du også finde finanslovforslaget og regeringens ændringsforslag samt finanslove og statsregnskaber for tidligere finansår.

Du kan finde mere om Folketingets behandling af finansloven for 2021 på Folketingets hjemmeside.