Finanslov 2020

Finanslovforslaget for 2020 med den ændrede ministerieinddeling og regeringens prioriteringer er fremsat i Folketinget den 2. oktober 2019.

Finansloven udgør grundlaget for ministerier og styrelsers disponering af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2020.

Efter afholdelsen af folketingsvalg den 5. juni 2019 og dannelsen af ny regering den 27. juni 2019 er der foretaget en justering af bevillingernes fordeling på ministerier, så finanslovforslaget afspejler den nye ressortfordeling.

Du kan se finansministerens præsentation og læse om regeringens prioriteringer her.

Du kan finde det samlede finanslovforslag eller separate afsnit for de enkelte ministerier her. På siden kan du også finde det tekniske finanslovforslag fra august samt finanslove og statsregnskaber for tidligere finansår.

Du kan finde mere om Folketingets behandling af finanslovforslaget for 2020 på Folketingets hjemmeside.