Finanslov 2020

Finanslovforslaget for 2020 blev vedtaget af Folketinget d. 19. december 2019.

Finansloven udgør grundlaget for ministerier og styrelsers disponering af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2020.

Formelt set er det finanslovforslaget for 2020 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende, men til brug for administrationen i løbet af finansåret udarbejdes en finanslov, hvor FFL er tillagt ændringsforslagene og anmærkningerne er sammenskrevet, med en stregmarkering af bidraget fra ændringsforlagets anmærkninger.

Du kan finde det samlede finanslovforslag eller separate afsnit for de enkelte ministerier her. På siden kan du også finde det tekniske finanslovforslag fra august samt finanslove og statsregnskaber for tidligere finansår.

Du kan finde mere om Folketingets behandling af finanslovforslaget for 2020 på Folketingets hjemmeside.