Finanslov 2019

Finansloven for 2019 blev vedtaget af Folketinget d. 20. december 2018.

Finansloven udgør grundlaget for ministerier og styrelsers disponering af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2019.

Formelt set er det finanslovforslaget for 2019 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende, men til brug for administrationen i løbet af finansåret laver Finansministeriet en sammenskrivning af anmærkningerne til henholdsvis finanslovforslaget og ændringsforslagene.

Du kan finde den samlede finanslov eller separate afsnit for de enkelte ministerier her. På siden kan du også finde finanslovforslaget og regeringens ændringsforslag samt finanslove og statsregnskaber for tidligere finansår.

Du kan finde mere om Folketingets behandling af finansloven for 2019 på Folketingets hjemmeside.