Departementschefer

Engangsvederlag og tillæg mv. til departementschefer udmøntes årligt på grundlag af en samlet vurdering af den enkeltes indsats, resultater og kvalifikationer.

Udmøntning af engangsvederlag og tillæg mv. til departementschefer

Vurderingen for kalenderåret 2016 foretages af departementscheferne i Finansministeriet og Statsministeriet på baggrund af de enkelte departementschefers selvevalueringer. Selvevalueringen består af en kort beskrivelse af de væsentligste resultater, som vedkommende har opnået i perioden siden seneste resultatvurdering.

På grundlag af vurderingen træffer finansministeren beslutning om udmøntningen af engangsvederlag til departementscheferne. Eventuelle andre lønforbedringer gennem tillæg mv. udmøntes efter forhandling mellem Økonomistyrelsen og Akademikerne.

En oversigt over departementschefernes løndele, herunder engangsvederlag og tillæg, findes her:

Lønoversigt per 1. august 2012 (for folketingsåret 2011-2012) (pdf)

Lønoversigt per 1. august 2013 (for folketingsåret 2012-2013) (pdf)

Lønoversigt per 1. januar 2014 (for andet halvår af 2013) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2015 (for kalenderåret 2014) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2016 (for kalenderåret 2015) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2017 (for kalenderåret 2016) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2018 (for kalenderåret 2017) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2019 (for kalenderåret 2018) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2020 (for kalenderåret 2019) (pdf)

 

Fra 2014 er den årlige vurdering foretaget for kalenderåret i stedet for folketingsåret.