Departementschefer

På denne side kan du tilgå information om departementschefernes løn samt de årlige lønforbedringer siden 2012.

Løn til departementschefer

Departementschefers løn (ekskl. pension) er i udgangspunktet sammensat af følgende løndele:

  • Lønrammeløn
  • Topcheftillæg
  • Evt. personligt tillæg
  • Stillingstillæg

Der tages årligt stilling til udmøntning af et engangsvederlag samtidig med, at der forhandles om evt. forhøjelse af de personlige tillæg. Udmøntning af engangsvederlag og forhøjelse af personlige tillæg sker på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte departementschefs indsats, resultater og kvalifikationer det forgange år. Vurderingen foretages i samråd mellem departementschefen i hhv. Finansministeriet og Statsministeriet.

På grundlag af vurderingen træffer finansministeren beslutning om engangsvederlag. Eventuelle andre lønforbedringer gennem tillæg mv. udmøntes efter forhandling mellem Økonomistyrelsen og Akademikerne.

Oversigter over departementschefernes løndele, herunder engangsvederlag og tillæg, de seneste år kan findes her:

Lønoversigt per 1. august 2012 (for folketingsåret 2011-2012) (pdf)

Lønoversigt per 1. august 2013 (for folketingsåret 2012-2013) (pdf)

Lønoversigt per 1. januar 2014 (for andet halvår af 2013) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2015 (for kalenderåret 2014) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2016 (for kalenderåret 2015) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2017 (for kalenderåret 2016) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2018 (for kalenderåret 2017) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2019 (for kalenderåret 2018) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2020 (for kalenderåret 2019) (pdf)

Lønoversigt per 1. oktober 2021 (for kalenderåret 2020) (pdf)

Fra 2014 er den årlige vurdering foretaget for kalenderåret i stedet for folketingsåret.