Udgifter og aktiviteter under åbenhedsordningen

Under de respektive ministerier findes der oplysninger om den enkelte ministers udgifter og aktiviteter.

  •  Repræsentationsudgifter
  • Udgifter til tjenesterejser
  • Modtagne gaver
  • Arrangementer af officiel repræsentativ karakter
  • Officielle aktiviteter i indeværende måned

Med undtagelse af ”Officielle aktiviteter i indeværende måned” er alle oplysninger bagudrettede. For udgifter til repræsentation og tjenesterejser medtages alene de bogførte udgifter for den aktuelle måned.

Oversigt

Vælg og klik på et ministerium på listen herunder, og få vist de konkrete oplysninger om aktiviteter og udgifter.