Gode eksempler på anvendelse af Statens Budgetsystem

Økonomistyrelsen har i samarbejde med en række statslige institutioner, udarbejdet en casesamling omhandlende den gode anvendelse af SBS. Casesamling skal tjene som inspiration til institutioner, som skal implementere Statens Budgetsystem (SBS). 

Læs casesamlingen om den gode anvendelse af SBS her

Økonomi

Økonomistyrelsen bidrager til at skabe velfungerende offentlige arbejdspladser ved at rådgive og inspirere til sammenhængende økonomistyring og regnskabsaflæggelse i staten.

God sammenhængende økonomistyring bidrager til løsning af styringsopgaverne ved:

  • prioritering af de samlede udgifter (udgiftsstyring)
  • at udgifterne anvendes på de formål, som Folketinget har besluttet (bevillingsstyring)
  • at udgifterne anvendes effektivt og på institutionens strategiske mål (økonomistyring)

Et godt regnskab understøtter arbejdet med disse tre styringsopgaver og giver en nødvendig gennemsigtighed.

Årsafslutning

Økonomistyrelsen har samlet information og vejledningsmateriale om årsafslutningen 2019.

Find information om årsafslutningen her

Grundbudget og udgiftsopfølgning

Grundbudgettet og de fire udgiftsopfølgninger er centrale elementer i den samlede opfølgning på det statslige forbrug og sikrer, at det forventede forbrug løbende holdes op mod det realiserede.

Læs mere om grundbudget og udgiftsopfølgninger

Økonomisk Administrativ Vejledning

ØAV er et opslagsværk, der er specifikt orienteret mod medarbejdere i statslige institutioners økonomifunktioner.

ØAV indeholder dels det formelle regelsæt på økonomi- og regnskabsområdet i form af love, bekendtgørelser og cirkulærer og dels uddybende beskrivelser af regelsættet.

Gå til ØAV

Tilskudsadministrative vejledninger

De centrale regler og krav for tilrettelæggelse og administration af tilskudsordninger er samlet i Vejledning om effektiv tilskudsadministration, mens regnskabsmæssige regler for tilsagn om tilskud findes i Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger.

Statslige ansøgningspuljer skal annonceres på Statens-tilskudspuljer.dk efter nærmere fastsatte regler herfor.

Gå til de tilskudsadministrative vejledninger

Årshjul for enkel og værdiskabende styring

Økonomistyrelsen har udarbejdet et årshjul, der sammentænker strategi, økonomi og HR og tydeliggør de styringsmæssige gevinster, din institution kan opnå ved at tænke på tværs af de administrative processer.

Læs mere om årshjulet her

Netværk om styring

Økonomistyrelsen understøtter vidensdeling om enkel og værdiskabende styringen mellem statslige institutioner.

Derfor faciliterer Økonomistyrelsen en række netværk om styring for økonomichefer og medarbejdere i staten.

Læs mere om Økonomistyrelsen netværk om styring her

Nyheder om økonomi