Kom godt i gang med Næste generation Digital Post i Navision Stat

13-10-2021
Systemer

Økonomistyrelsen anbefaler, at Navision Stat-kunder i god tid inden den 25. november 2021 sikrer en tilslutningsaftale og forbereder systemtilslutning til Næste generation Digital Post.

Digital Post skifter ”posthus” - fra e-boks til Næste generation Digital Post (NgDP). Den nuværende Digital Post-løsning fra e-boks lukker den 25. november 2021, og den nye løsning, som benytter NgDP, åbner den 30. november 2021. Det betyder, at Digital Post ikke kan benyttes i de mellemliggende 5 dage.

Forbered tilslutning til Næste generation Digital Post

Økonomistyrelsen anbefaler, at Navision Stat-kunder snarest muligt – og inden den 25. november 2021 – går i gang med forberedelserne for at sikre den bedst mulige overgang til NgDP.

Institutionens NemID-administrator (LRA) skal sikre:

  • at der foreligger en tilslutningsaftale med NgDP
  • at der oprettes systemtilslutning til Navision Stat – se vejledning nederst

Ultimo oktober frigiver Økonomistyrelsen en selvstændig patch til Navision Stat, som understøtter NgDP, og som kan bruges til NS versionerne 9.7 og 9.8. Indlæs tidligst patchen den 25. november, da den stopper for afsendelse til Digital Post-løsningen hos e-boks.

Gennemfør tilslutning til Næste generation Digital Post

I perioden fra den 25.-30. november skal institutionerne sikre, at institutionens hoster sørger for:

  • at lægge relevant patch på institutionens Navision Stat-løsning – se link nederst
  • at foretage opsætning af Digital Post i Navision Stat via vejledning, som frigives den 25. november på Økonomistyrelsens hjemmeside – se vejledning nederst

Når NgDP frigives den 30. november 2021 er institutionen hermed klar til at sende og modtage Digital Post via den nye løsning.

Undlad at sende Digital Post fra den 25.-30. nov. 2021

Et ekstra opmærksomhedspunkt: Vær opmærksom på de 5 dages ”nedetid” fra nedlukningen af e-boks til opstart af NgDP. Det er ikke tilladt for institutioner at sende digital post i denne periode, da institutionens kunder ikke kan modtage den.

Find vejledninger og download patch

Vejledning for Navision Stat Systemtilslutning:
Digital Post (NgDP) Systemtilslutning for Navision Stat

Download patchen under Navision Stat Installation og drift:
Find patchen under NS9.8 Officel release under Servicepack

Vejledning til installation af NgDP findes under Navision Stat nyeste installationsvejledninger:
Find installationsvejledningen under Digital Post integration

Læs evt. mere om Næste generation Digital Post på
Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside