Ny vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser

20-06-2018
Økonomi

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af erfaringerne gennem det seneste år med håndteringen af internt statsligt køb og salg revideret den eksisterende vejledning på området fra december måned 2016.

Den nye vejledning er altovervejende revideret i forhold til kapitel 5, der indeholder en mere udførelig beskrivelse af de interne statslige transaktioner, der hverken må bogføres som en intern statslig overførsel eller et internt statsligt køb/salg.

Den nye vejledning kan findes på modst.dk under  Vejledninger eller kan hentes direkte her "Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser"(pdf)