Vejledning om årsrapport 2018

21-12-2018
Økonomi

Hermed udsendes ny vejledning om årsrapport for statslige institutioner.

I forhold til vejledning om årsrapport for statslige institutioner 2017 er de vigtigste ændringer i nærværende vejledning følgende:

  • Der er indsat et nyt bilag, der viser alle virksomhedens it-omkostninger fordelt på lønomkostninger, driftsomkostninger og investeringsomkostninger.
  • Herudover er der foretaget en række mindre justeringer og præciseringer.

Vejledning om årsrapport 2018 kan findes her.