Bevillingsafregning 2017

21-11-2017
Økonomi

Læs vejledningen om bevillingsafregning 2017.

Bevillingsafregningen for 2017 gennemføres efter de samme overordnede principper som sidste år, men institutioner med satspuljemidler skal dog være opmærksom på de nye retningslinjer omkring bogføringen af videreførelse af satspuljemidler.

Vejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af hvorledes processen er tilrettelagt.

Læs mere om vejledninger til bevillingsområdet