Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere

30-11-2016

Finansministeriet udsender justeret vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere.

Vejledningens afsnit 1 er opdateret i lyset af Statsministeriets regler af november 2016 for ansættelse af særlige rådgivere, men indeholder herudover ikke indholdsmæssige ændringer i forhold til vejledningen af 30. juni 2015.

Indberetning af ansættelse af nye rådgivere skal ske til Heidi Backhaus på

Se vejledningen her