Jesper, chefkonsulent

Jesper har arbejdet i Økonomistyrelsen siden oktober 2008 og er chefkonsulent i Center for Økonomi og Indkøb, Statsregnskab. Han er uddannet cand.oecon. fra Aalborg Universitet.

""

Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

Mine primære arbejdsopgaver består i udarbejdelse af statsregnskabet som helhed og rådgivning for alle statslige institutioner i forhold til, hvordan Statens regnskabsregler skal forstås og håndteres.

Hvordan har du udviklet dine kompetencer i Økonomistyrelsen?

Det er primært i forhold til de løbende arbejdsopgaver, jeg er blevet involveret i. Jeg bliver udfordret, fordi jeg hele tiden skal forholde mig til nye områder og problemstillinger, som jeg ikke har beskæftiget mig med før.

I bund og grund får jeg lov til at arbejde mig med ting, som berører hele staten. Her i huset får man virkelig lov til at beskæftige sig med faglige områder, man ikke ville have mulighed for andre steder. Og på meget højt niveau.

Hvad kan du særlig godt lide ved at arbejde i Økonomistyrelsen?

Ud over den faglige udfordring, er det der er inspirerende, at de kolleger, ledere og chefer jeg har, er fagligt dygtige og har en stor faglig integritet. Og så kan jeg særligt godt lide at det er kerneproduktion, vi arbejder med. Ikke en støttefunktion. Af den grund er der et stort ledelsesmæssigt fokus på det, vi laver. Vi beskæftiger os med det, der er eksistensberettigelsen for styrelsen.

Derudover bidrager vi til at skabe transparens i forhold til de foretagne politiske dispositioner. Det er sådan set vores fornemste opgave. Der er en højere mening med det, vi laver. Det er ikke mindst derfor, jeg arbejder her.

Hvilket resultat i Økonomistyrelsen er du mest stolt over, du har opnået indtil videre?

Jeg er mest stolt over, at vi sikrer transparens, men samtidig er det vigtigt, at informationer er aktuelle. Det er baggrunden for, at vi fik fremrykket årsafslutningen for få år siden, så statsregnskabet kunne offentliggøres en måned tidligere. Vi arbejder meget på at skabe øget transparens i forhold til statens regnskaber. Det er en ongoing proces, hvor vi løbende sikrer større og større transparens, fx arbejder vi på at lave et website med supplerende oplysninger til statens regnskaber. Vi vil gerne gøre det mere interessant og lettere tilgængeligt for flere.

Vi bidrager desuden til at skabe transparens mellem Statsregnskabet og Nationalregnskabet som Danmarks Statistik sidder med. I statsregnskabet omgøres statens samlede indtægter og udgifter ud fra den struktur, der er opbygget i finansloven. Danmarks Statistik sidder med Nationalregnskabet. Og i den del, der omhandler de offentlige finanser, bidrager vi til fortolkning af tallene fra Statsregnskabet, så de kan bruges i Nationalregnskabet.

Hvad har overrasket dig mest ved at arbejde i Økonomistyrelsen?

Hvor uformelt det i virkeligheden er at arbejde herinde. Nogle gange kan man godt – hvis man befinder sig uden for Økonomistyrelsen – få den tanke, at det er en hård, hierarkisk arbejdsplads. Men det er i virkeligheden en uformel arbejdsplads med fokus på fagligt gode resultater. Den kombination kan jeg rigtig godt lide.