Offentlige indkøb - fremryk betalinger og udvis fleksibilitet

""

Den særlige hjemmel, der gav offentlige myndigheder mulighed for i særlige tilfælde at forudbetale leverancer og udvise fleksibilitet ved misligholdelse som følge af Covid-19, er ophørt pr. 1. januar 2022.

(Opdateret den 18. januar 2022)

Fremrykket betaling af fakturaer bibeholdes indtil videre. 

Offentlige indkøb i lyset af coronavirus:

  1. Fremrykning af betalinger bibeholdes indtil videre efter 1. januar 2022.
  2. Muligheden for at forudbetale leverancer, som har en værdi på 1 mio. kr. eller derunder, er ophørt pr. 1. januar 2022.
  3. Muligheden for at undlade at opkræve bod, hvis en aftale bliver misligholdt som følge af coronavirus er ligeledes ophørt pr. 1. januar 2022. 

Økonomistyrelsen har i forlængelse af nedenstående beskrivelser udarbejdet en kort vejledning:
 

Læs "Vejledning om midlertidig fravigelse af budgetvejledning mv. i forbindelse med COVID-19-situationen" her

Alle betalinger fremrykkes indtil videre også efter 1. januar 2022

Statens Administration vil fortsat efter årsskiftet tilsikre, at fakturaer, der er godkendt til betaling i IndFak-systemet, betales hurtigst muligt uanset den registrerede betalingsfrist på fakturaen. Dermed har leverandøren hurtigere betalingen i hænde. Statslige institutioner, der ikke bliver betjent af Statens Administration, opfordres til på tilsvarende vis til at fremrykke betalingen af almindelige leverandørfakturaer.

Endvidere opfordres alle statslige institutioner til at fremskynde varemodtagelsen og godkendelsen af fakturaer for varer og tjenesteydelser så hurtigt som muligt, så betaling kan ske.

Den faktiske betalingstid bliver dermed væsentlig kortere end den maksimale betalingsfrist på 30 dage, og dermed styrke likviditeten hos statens leverandører.

Læs guiden "Behandling af fakturaer under særlig COVID-19-indsats" her

Midlertidig nedsættelse af udlånsrenten på FF7-kontoen til 0 procent

Beslutningen om fortsat at fremskynde statens betalinger af leverandørfakturaer, vil fortsat give institutionerne et fremrykket likviditetstræk, som kan risikere at medføre overtræk på FF7-kontoen.

For fortsat at mildne virkningerne af de fremrykkede betalinger har Finansministeriet besluttet, at forrentningen fortsat skal være 0 pct. p.a., således at overtræk ikke giver institutionerne en renteudgift.

 

Spørgsmål og svar

Hvordan skal vi håndtere de offentlige indkøb?

Se spørgsmål og svar her