Ny rekrutteringsløsning til staten

Økonomistyrelsen er gået i udbud med statens rekrutteringsløsning.

Udbuddet omfatter indkøb af licenser, drift, vedligeholdelse og udvikling af en rekrutteringsløsning. Der stilles krav til, at løsningen skal kunne understøtte rekrutteringsprocessen for statens institutioner, samt andre institutioner, der i dag benytter sig af Statens eRekruttering.

Prækvalifikation og det videre arbejde

Tilbage i maj prækvalificerede Økonomistyrelsen tre leverandører, som blev opfordret til at byde på den nye rekrutteringsløsning:

 • Grade Varbi AB
 • Talentech ApS
 • Miracle A/S

Leverandørerne kunne gennem deres referencer dokumentere erfaring med implementering, drift og vedligeholdelse af rekrutteringsløsninger i større skala og komplekse konfigurationer.

Økonomistyrelsen gik i juli i gang med at evaluere de indkomne tilbud. Evalueringen omfattede heriblandt test af brugeroplevelsen ved et udvalg af brugere i staten, fordelt i tre brugergrupper: Ansættende ledere, rekrutteringspartnere og kandidater.

Brugerne testede løsningernes funktionalitet og brugergrænseflade ved udvalgte cases, som gav et billede af den overordnede brugeroplevelse. Resultatet fra testen indgår som en del af evalueringen af de tre tilbud. Brugertesten forløb tilfredsstillende, og vil formentlig danne rammerne for et nyt koncept ved evaluering af tilbud i Økonomistyrelsen.

Økonomistyrelsen har primo september afholdt forhandlinger med de leverandører, som har budt på løsningen. Forhandlingerne gav både Økonomistyrelsen og leverandører relevant viden til den næste fase.

Den 20. november 2023 modtog Økonomistyrelsen de endelige tilbud, og den endelige evaluering af tilbuddene blev igangsat. 

Økonomistyrelsen har den 4. januar 2024 indgået kontrakt med Talentech ApS. 

Forudgående brugerinvolvering

Økonomistyrelsen har ligeledes i det forberedende arbejde til udbuddet af statens rekrutteringsløsning, haft et stort fokus på brugerinvolvering.

Der er afholdt workshops med institutioner, der alle repræsenterer forskellige behov til en ny rekrutteringsløsning. I alt har brugere fra 14 forskellige institutioner deltaget i arbejdet og bidraget med indhold og verificering af en ’to-be’ brugerrejse. Formålet med brugerrejsen har været at beskrive en ny og forbedret rekrutteringsproces fra start til slut. Brugerrejsen har været med til at give leverandører et indblik i brugernes behov i staten. 

Ydermere er der i det forudgående arbejde afviklet interviews med forskellige typer af brugere. De afholdte interviews har resulteret i brugerscenarier for de vigtigste roller, som vi ser i en kommende løsning. Se nedenstående link til brugerrejsen og brugerscenarier.

Se brugerrejsen her

Se brugerscenarier her

Overordnet plan for udbud

Dato og tid

Milepæle

1. kvartal 2023                                

 • Udarbejdelse af udbudsmateriale

2. kvartal 2023

 • Udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale udsendt via Ethics den 18. april 2023
 • Prækvalifikation af tilbudsgivere
 • Indledende tilbud den 11. juli 2023

3. kvartal 2023

 • Evaluering og test af brugeroplevelsen
 • Forhandling med leverandører

4. kvartal 2023

 • Endelige tilbud den 20. november 2023
 • Evaluering af endelige tilbud

1. - 2. kvartal 2024

 • Forventet kontraktunderskrift
 • Afklaringsfase med leverandør
 • Konfiguration af den nye rekrutteringsløsning

3. kvartal 2024

 • Pilotimplementering

4. kvartal 2024 -
4. kvartal 2025

 • Bølgeimplementering