Ny rekrutteringsløsning til staten

Økonomistyrelsen er gået i udbud med statens rekrutteringsløsning.

Udbuddet omfatter indkøb af licenser, drift, vedligeholdelse og udvikling af en rekrutteringsløsning. Der stilles krav til, at løsningen skal kunne understøtte rekrutteringsprocessen for statens institutioner, samt andre institutioner, der i dag benytter sig af Statens eRekruttering.

Prækvalifikation og det videre arbejde

Tilbage i maj prækvalificerede Økonomistyrelsen tre leverandører, som blev opfordret til at byde på den nye rekrutteringsløsning:

  • Grade Varbi AB
  • Talentech ApS
  • Miracle A/S

Leverandørerne kunne gennem deres referencer dokumentere erfaring med implementering, drift og vedligeholdelse af rekrutteringsløsninger i større skala og komplekse konfigurationer.

Økonomistyrelsen er nu i gang med at evaluere de indkomne tilbud. Evalueringen har bl.a. omfattet test af brugeroplevelsen ved brugere i staten, fordelt i tre brugergrupper; Ansættende ledere, rekrutteringspartnere og kandidater.

Brugerne testede løsningernes funktionalitet og brugergrænseflade ved udvalgte cases, som gav et billede af den overordnede brugeroplevelse. Resultatet fra testen indgår som en del af evalueringen af de tre tilbud. Brugertesten forløb tilfredsstillende, og vil formentlig danne rammerne for et nyt koncept ved evaluering af tilbud i Økonomistyrelsen.

Da vi i Økonomistyrelsen har valgt udbudsformen ’Udbud efter forhandling’ vil næste fase være de egentlige forhandlinger, som vil finde sted primo september.

Forudgående brugerinvolvering

Økonomistyrelsen har ligeledes i det forberedende arbejde til udbuddet af statens rekrutteringsløsning, haft et stort fokus på brugerinvolvering.

Der er afholdt workhops med institutioner, der alle repræsenterer forskellige behov til en ny rekrutteringsløsning. I alt har brugere fra 14 forskellige institutioner deltaget i arbejdet og bidraget med indhold og verificering af en ’to-be’ brugerrejse. Formålet med brugerrejsen har været at beskrive en ny og forbedret rekrutteringsproces fra start til slut. Brugerrejsen har været med til at give leverandører et indblik i brugernes behov i staten. 

Ydermere er der i det forudgående arbejde afviklet interviews med forskellige typer af brugere. De afholdte interviews har resulteret i brugerscenarier for de vigtigste roller, som vi ser i en kommende løsning. Se nedenstående link til brugerrejsen og brugerscenarier.

Se brugerrejsen her

Se brugerscenarier her

Overordnet plan for udbud

Dato og tid

Milepæle

1. kvartal 2023

Udarbejdelse af udbudsmateriale

2. kvartal 2023

Udbudsbekendtgørelse og udbudsmateriale udsendt via Ethics den 18. april 2023

Prækvalifikation af tilbudsgivere

Indledende tilbud den 11. juli 2023

3. kvartal 2023

Evaluering og test af brugeroplevelsen

Forhandling

4. kvartal 2023

Forventet kontraktunderskrift 31. oktober 2023

1. kvartal 2024

Konfiguration af den nye rekrutteringsløsning

2. kvartal 2024

Pilotimplementering

3. kvartal 2024

Bølgeimplementering påbegyndes