Beskrivelse af konceptet om Statens BI

Statens BI understøtter BI, rapportering og analyse i de statslige institutioner.

Strategi

Statens BI består i dag af et koncept med en række elementer til understøttelse af BI, rapportering og analyse i de statslige institutioner.

I Økonomistyrelsen udarbejder vi løsninger på baggrund af bedste praksis og løsningerne tilrettes sammen med institutionerne i staten.   

Der er valgt en iterativ tilgang til udvikling for at sikre, at Økonomistyrelsen hurtigere kan levere løsninger, der samtidig giver mere værdi for institutionerne. 

Centrale mål

Der er på kort sigt tre centrale mål for Statens BI:

  1. Et moderne og fleksibelt visningsværktøj stilles til rådighed for institutionerne
  2. Data i de administrative systemer skal være nemt tilgængelige for ministerier og institutioner
  3. Økonomistyrelsen skal tilbyde standardrapporter til institutionerne, der understøtter kravene til styring i de statslige institutioner 

Kobling af data 

Et centralt element i Statens BI er også arbejdet med at koble de administrative data som fx økonomidata og HR-data med lokale fagdata fra eksempelvis sagsbehandlingssystemer i den enkelte institution.

På den måde kan der skabes et bedre analysegrundlag samt bedre sammenhæng mellem systemer og data.